Månedspris

Kraftprisen settes for en måned av gangen og publiseres på vår hjemmeside. Produktet har ingen binding.


Vilkår
Fastbeløp kr 29 ,- pr måned.
Månedspris har ingen binding.

Kraftprisen inkluderer myndighetspålagte elsertifikater og faktureres etterskuddsvis etter faktisk forbruk pr. måned. 

Papirfakturagebyr er kr 39 ,-. Dette gebyret bortfaller når man velger eFaktura eller epostfaktura.

Vi tar forbehold om at offentlige avgifter kan bli endret i løpet av avtaleperioden.

Oppgitte priser er eks. mva.
Levert av