Avdeling installasjon

Installasjonsvirksomheten holder til i Bjørkåsen i Ballangen. Avdelingen tar oppdrag i hele regionen. Installasjonen er medlem av Elfag-kjeden.

 
Vi utfører:

 
Nå er F-gass forordningen innført i Norge.
Det innført krav om sertifisering/ opplæring av personell og bedrifter som er i befatning med kuldemedium-gassene ifølgende type anlegg:

  • Stasjonære kulde, klima og varmepumpeanlegg
  • Klimaanlegg i kjøretøy
  • Brannslukkingsutstyr og systemer som inneholder F-gass
  • Høyspentbrytere og annen kraftelektronikk som benytter SF6
  • Utstyr som benytter F-gasser som løsemiddel 
 
Formålet med forordningen er å redusere utslippene av sterke klimagasser som HFKer, PFKer og SF6. 
 

Nytt telefonnummer :   47 47 81 81


E-post : avdinst@ballangen-energi.no
 
Samsvarserkl.pdf
Levert av  
mangadexmangadex