Avdeling installasjon

Installasjonsvirksomheten holder til i Bjørkåsen i Ballangen (ved siden av hovedkontor). Avdelingen tar oppdrag i hele regionen. Installasjonen er medlem av Elfag-kjeden.

 
Vi utfører:

 
Nå er F-gass forordningen innført i Norge.
Det innført krav om sertifisering/ opplæring av personell og bedrifter som er i befatning med kuldemedium-gassene ifølgende type anlegg:

  • Stasjonære kulde, klima og varmepumpeanlegg
  • Klimaanlegg i kjøretøy
  • Brannslukkingsutstyr og systemer som inneholder F-gass
  • Høyspentbrytere og annen kraftelektronikk som benytter SF6
  • Utstyr som benytter F-gasser som løsemiddel 

 
Formålet med forordningen er å redusere utslippene av sterke klimagasser som HFKer, PFKer og SF6. Vår montør Bent Einar Fredly er sertifisert for arbeid med kjøle- og klimaanlegg- og varmepumpeutstyr .
 
Telefon :   76 92 75 50
Telefaks :  76 92 75 59
E-post : avdinst@ballangen-energi.no
 
Samsvarserkl.pdf

Levert av