Sentrumsveien 65   l   8540 Ballangen   l   Telefon: 47 47 81 81   l   E-post: post@ballangen-energi.no

Informasjon angående Korona virus

Vi skal bidra for å hindre og spre smitte og stenger derfor dørene for fysisk besøk.

13.03.2020

 

Betydelig økning i kraftproduksjonen i Ballangen

Ballangen Energi satte i forrige uke i gang med oppgraderingen av Hjertvatn kraftverk i Melkedalen. Oppgraderingen innebærer også bygging av Røvatn kraftverk, noe som vil gi mer vann og med det mer produksjon også i Hjertvatn kraftverk.

08.10.2019

 

Fiberutbygging i Ballangen

Ballangen Energi AS / Ballangen Utvikling Holding AS bygger i disse dager fiber i Ballangen (sentrum og Bjørkåsen ++).

24.09.2019

 

Samarbeid med Polar Kraft AS

Fra 1/7-18 overføres strømkundene fra BEAS til Polar Kraft AS. Du behøver ikke å foreta deg noe i denne sammenheng. Produkter og avtaler videreføres med betingelser som i dag.

29.05.2018

 

Ballangen Energi AS har flyttet

Administrasjonen til Ballangen Energi AS har flyttet til Sentrumsveien 65

22.01.2018

 

Nettvirksomhet solgt

Ballangen Energi AS har solgt nettvirksomheten sin til Nordkraft.

28.12.2017

 

Naboer i positiv prosess

Ballangen Energi og Nordkraft er i en positiv dialog der sammenslåing av strømnettet er den største av flere endringer.

29.06.2017

 

Årsberetning 2016

Årsberetning for 2016 er nå klar, og kan lastes ned i sin helhet her

16.05.2017

 

Ballangen Energi har inngått en avtale med Trollfjord Bredbånd

Ballangen Energi har inngått en avtale med Trollfjord Bredbånd AS om å overta og levere internett-tjenester til alle BEs bredbåndskunder. Avtalen trer i kraft 1.6.2017, og vil på sikt gi deg et moderne høyhastighets internett.

10.05.2017

Samarbeid med Polar Kraft AS

Ballangen Energi AS (BEAS) etablerer samarbeid med Polar Kraft AS innen strømsalg.


Tidligere i år etablerte Ballangen Energi samarbeid innen nettdrift og kraftproduksjon med Nordkraft.
Nå fortsetter utviklingen til også å omhandle strømsalg. Strømkundene overføres fra Ballangen Energi til Polar Kraft og vil gjennom dette kunne oppnå ytterligere fordeler.

Fra 1/7-18 overføres strømkundene fra BEAS til Polar Kraft AS. Du behøver ikke å foreta deg noe i denne sammenheng. Produkter og avtaler videreføres med betingelser som i dag. 


Ballangen Energi tar i bruk konseptet Kraft til idretten og vil gjennom dette bidra med ytterligere
midler til lokal idrett. Kraft til idretten er et grasrotkonsept der strømkjøper bidrar med 1 øre pr. kWh til ønsket idrettslag i Norge. Både privatpersoner og bedrifter kan støtte idretten på denne måten. Polar Kraft vil med dette framstå som den lokale strømleverandøren i Ballangen og bidrar til å styrke arbeidsplasser og lokal verdiskapning.

– For Polar Kraft er dette et viktig ledd i å utvide vårt hjemmeområde sier Herold Myrland, adm.
dir. i Polar Kraft. Vi har fra før 6 lokasjoner i hjertet av Nord-Norge; Fauske, Bodø, Svolvær, Sortland, Myre og Narvik. Nå kan vi føye til Ballangen på lista og ytterligere understreke at vi er «ultralokal».
Vi skal være lokalisert og jobbe der kundene er. Kundene skal kunne føle nærhet til sin strømleverandør og vil fortsatt møte de samme kjente fjesene hos Ballangen Energi i den daglige dialogen med sin lokale strømleverandør.

– Gjennom samarbeidet med Polar Kraft viser vi at de verdiene vi har bygget opp og forvaltet,
kan videreforedles – uttaler adm. dir. Wiggo Knutsen i Ballangen Energi. Kundene vil ikke merke noen annen forskjell enn en ny logo på fakturaen. De vil imidlertid få tilgang på flere produkter, ny mobilapp og på sikt enda flere og spennende muligheter. For Ballangen Energi vil dette på samme måte som via samarbeidet med Nordkraft, sikre våre arbeidsplasser og stadfeste vår posisjon som viktig bidragsyter til lokalsamfunnet.

Overføringen av kundene gjennomføres før sommeren og kundene vil få god
forhåndsinformasjon om hva dette vil bety for dem rent praktisk.
Ballangen Energi eies 100 % av Ballangen Kommune. Polar Kraft eies av Salten Kraftsamband,Lofotkraft Holding og Nordkraft med 1/3 hver.
Levert av  
mangadexmangadex