Ballangen Energi AS har flyttet

Administrasjonen til Ballangen Energi AS har flyttet til Sentrumsveien 65, servicebygg B, 2. etg. 


Ballangen Energi AS driver med: 
- Kraftsalg
- Kraftproduksjon
- Installasjon (lokalisert i Bjørkåsen)
- Fiber/bredbånd
- Butikk (sport/elektro MX)
- Eiendom (BalEiendom)
Levert av