Månedspris

Kraftprisen settes for en måned av gangen og publiseres på vår hjemmeside. Produktet har ingen binding.

Vilkår

Fastbeløp kr 29 ,- pr måned.
Månedspris har ingen binding.

Kraftprisen inkluderer myndighetspålagte elsertifikater og faktureres etterskuddsvis etter faktisk forbruk pr. måned. 

Papirfakturagebyr er kr 39 ,-. Dette gebyret bortfaller når man velger eFaktura eller epostfaktura.

Vi tar forbehold om at offentlige avgifter kan bli endret i løpet av avtaleperioden.

Oppgitte priser er eks. mva.
Ballangen Energi AS  -  Adresse: PB 53, 8546 Ballangen  -  Telefon: 76 92 60 00  -  Faks: 76 92 60 12  -  E-post: post@ballangen-energi.no
Levert av