Økningen vil primært komme i form av nye vann-, vind- og biokraftverk. Det overordnete målet er å redusere bruken av fossile energikilder. Sertifikatordningen ble innført 1. januar 2012 og vil vare til 31. desember 2035. Ordningen er regulert i Lov om elsertifikater og forskrift om elsertifikater. Stortinget har bestemt at ordningen skal finansieres av alle strømforbrukere som i dag betaler forbruksavgift på strøm gjennom en høyere pris per kilowattime på fakturaen.

Les mer her!

Ballangen Energi AS  -  Adresse: PB 53, 8546 Ballangen  -  Telefon: 76 92 60 00  -  Faks: 76 92 60 12  -  E-post: post@ballangen-energi.no
Levert av